Bevaringsarbejde med kniv og gaffel

Hvis den menneskeskabte biodiversitet skal bevares for fremtiden, er vi nødt til at holde liv i de mange forskellige husdyrracer og kulturplanter, som igennem tiden er blevet fremavlet rundt omkring i Danmark. Det kan vi gøre ved fortsat at købe og spise produkter, der er baseret på bevaringsværdige husdyrracer og kulturplanter. Dette vil nemlig skabe et forretningsmæssigt grundlag for videre avl og produktion. 

Sagt anderledes: Vi skal æde den kulturskabte biodiversitet for at redde den!

Hvorfor ORIGENAL?

Biodiversiteten er under pres
Klodens biodiversitet er i voldsom tilbagegang. Det er ikke bare de vilde arter i naturen, der uddør. Den menneskeskabte biodiversitet i form af oprindelige husdyrracer og kulturplanter forsvinder også med bekymrende hastighed.

Gennem tusinder af år har vores forfædre fremavlet en mangfoldighed af lokalt-tilpassede dyreracer og plantesorter. Denne menneskeskabte artsrigdom har været en afgørende kilde til menneskets overlevelse, udvikling og succes.

Igennem de sidste 100 år har vi med det moderne landbrug imidlertid satset på stordrift, baseret på ganske få racer og sorter. Derfor har de oprindelige husdyrracer og kulturplanter trange vilkår.

Origenal_illu_ko

Genetisk diversitet er en af nøglerne til et fremtidssikret fødevaresystem
Biodiversitetskrisen udgør en kæmpemæssig udfordring, som vil have konsekvenser for både miljøets og menneskets fremtid. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilke udfordringer og muligheder, der venter os. Men en ting er sikkert: vi har brug for mad i fremtiden!

Derfor er vi nødt til at fremtidssikre vores fødevaresystem. En af nøglerne er at bevare de oprindelige husdyrracer og kulturplanter. Med deres brede og unikke genpuljer kan vi løbende tilpasse fødevareproduktionen i omskiftelig verden med miljø- og klimaforandringer og skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem.

En bid af Danmarks biodiversitet
Vi kan faktisk allerede få glæde af den levende kulturarv lige nu. De oprindelige husdyrracer og kulturplanter er nemlig rige på unikke kulturhistoriske fortællinger og smagsnuancer.

Indsatsområder

Foreningen for ORIGENALER arbejder for at bevare og fremme den kulturskabte biodiversitet i Danmark ved at understøtte produktion og markedsførelse af bevaringsværdige husdyrracer og plantesorter.

Vi arbejder for at bevare den danske biodiversitet på tre fronter:

1. Producent-drevet bevaring

Vi arbejder for at flere fødevareproducenter tager del i bevaringsarbejdet. Og derfor arbejder vi med:

 • Udvikling af nye produkter
 • Udvikling af afsætningskanaler
 • Krydssalg mellem producenter
 • Markedsføring af ORIGENAL-produkter

2. Brugerdrevet bevaring

Vi tror på bevaring med kniv og gaffel. Og derfor arbejder vi også med:

 • Brugerinvolvering, aktivering, samskabelse
 • Forbrugerrettet kommunikation og events
 • Opbygning og aktivering af ambassadørnetværk
 • Fremme af bevaringsorienteret forbrug

3. Bevaringsinfrastruktur

Vi arbejder for et fødevaresystem, der bygger på diversitet i sorter og racer, økologi og hyperlokal produktion. Derfor arbejder vi med:

 • Bevaring og opformering
 • Udbygning af netværk af bevaringsorienterede producenter
 • Videreudvikling af organisationen omkring ORIGENAL
 • Udvikling af bevaringsprojekter
Origenal_illu_loeg
Origenal_illu_Aeble

Projekter

Vi arbejder for at bevare og fremme den kulturskabte biodiversitet i Danmark igennem kommercielle og almennyttige projekter.

Kend dem og brug dem!

I 2023 er Foreningen for ORIGENALER gået på opdagelse i udvalgte bevaringsværdige sorter – og har formidlet inspiration til professionelle køkkener ifm. med diverse events og masterclasses.

Æd den og red den!

I 2019 gennemførte Randers Regnskov pilotprojektet Æd den og red den!, som kickstartede udviklingen af fødevarekonceptet ORIGENAL.