ORIGENAL

En bid af Danmarks biodiversitet

ORIGENAL er et økologisk fødevarekoncept for bevaring af oprindelige husdyrracer og nytteplanter.

Gennem tusinder af år har vores forfædre fremavlet en mangfoldighed af lokalt-tilpassede husdyrracer og kulturplanter. Denne kulturskabte biodiversitet har været en afgørende kilde til menneskets overlevelse, udvikling og succes…

Brug 36 sekunder på at blive klogere på vores arbejde…

Foreningen for ORIGENALER

Bag ORIGENAL-konceptet står vi, Foreningen for ORIGENALER. Vi er en sammenslutning af økologiske landmænd, fødevareproducenter, fødevarevirksomheder, forhandlere og ildsjæle. Og vi arbejder for at sikre bevaringen af hjemmehørende sorter og racer. Vi ønsker et økologisk fødevaresystem, der understøtter råvarerigdom og hyperlokal produktion.

Følg ORIGENAL på LinkedIn

Bliv medlem

Vil du være med til at sikre bevaringen af oprindelige husdyrracer og plantesorter?

Bliv medlem af Foreningen for ORIGENALER.

Origenal_illu_supermarked

Samarbejdspartnere

Bevaring kræver bredt samarbejde på tværs af værdikæden. I Foreningen for ORIGENALER samarbejder vi derfor løbende med stærke kræfter.
  • Biosfæren
  • Dansk Cater
  • Landsorten
  • Landbrug og Fødevarer
  • Aarhus Universitet
  • Randers Kommune
  • Frank Erichsen
  • Og mange flere…

Bevaringsarbejde med kniv og gaffel

Bevaring af den kulturskabte biodiversitet i Danmark kræver, at der er et forretningsmæssigt grundlag for videre avl og produktion. Det kan vi som forbrugere sikre ved fortsat at købe og spise produkter, der er baseret på bevaringsværdige husdyrracer og kulturplan.

Så køb ORIGENAL-råvarer og -produkter og bevar den levende kulturarv i Danmark.