ORIGENAL

En bid af Danmarks biodiversitet

ORIGENAL er et nyt økologisk fødevarekoncept for bevaring af oprindelige husdyrracer og nytteplanter.

Foto: Chris Russell, Aarstiderne


Spis ORIGENAL, og gør Danmark råvarerig

Brug 36 sekunder på at blive klogere på vores arbejde…Foreningen for ORIGENALER

Bag ORIGENAL-konceptet står vi, Foreningen for ORIGENALER. Vi er en sammenslutning af økologiske landmænd, fødevareproducenter, fødevarevirksomheder, forhandlere og ildsjæle. Og vi arbejder for at sikre bevaringen af hjemmehørende sorter og racer. Vi ønsker et økologisk fødevaresystem, der understøtter råvarerigdom og hyperlokal produktion. Følg ORIGENAL på LinkedIn


Medlemmer

Vi er en forening i vækst. Vi tæller efterhånden 30-40 landmænd, fødevarevirksomheder og -forhandlere, organisationer og ildsjæle fra hele landet, som alle hver især arbejder for at vi fortsat kan spise af Danmarks levende kulturarv. Mød nogle af vores medlemmer her:


Marianne Krag Petersen, Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Gods
Foto: Marianne Krag Petersen, Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Gods

Bliv medlem

Vil du være med til at sikre bevaringen af oprindelige husdyrracer og plantesorter?

Bliv medlem af Foreningen for ORIGENALER.


Markedsdrevet bevaringsarbejde

Vi gennemfører løbende projekter for at understøtte produktion og markedsføring af fødevarer, der består af bevaringsværdige husdyrracer og kulturplanter.

Marianne Krag Petersen, Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard Gods
Foto: Chris Russell, Aarstiderne

Projekter

Vi arbejder for at bevare og fremme den kulturskabte biodiversitet i Danmark igennem kommercielle og almennyttige projekter.

ORIGENAL til Dansk Cater

I samarbejde med foodservice-grossisten Dansk Cater udvikler og tester vi en platform for fælles afsætning af økologiske fødevarer, der er baseret på bevaringsværdige husdyrracer og kulturplanter.

Projektet skydes i gang til januar 2021 med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug. I 2022 fortsætter vi arbejdet med implementere konceptet.

Æd den og red den!

I 2019 modtog Randers Regnskov støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug og Holkegård Fonden til at udarbejde et nyt koncept for omsætning af økologiske fødevarer, baseret på bevaringsværdige husdyrracer og kulturplanter.

Projektet førte til etableringen af Foreningen for ORIGENALER, som i dag varetager videreudviklingen af fødevarekonceptet ORIGENAL.


Inspiration til bevaringsarbejdet

Vi indsamler og deler løbende erfaringer fra vores forskellige bevaringsprojekter. Indsigter fra projektet Æd den og red den! fra 2019 blev opsummeret i et markedskatalog, som også præsenterede ideer og anbefalinger til det fremadrettede arbejde med bevaring af oprindelige racer og sorter.


Samarbejdspartnere

Bevaring kræver bredt samarbejde på tværs af værdikæden. I Foreningen for ORIGENALER samarbejder vi derfor løbende med stærke kræfter.

Dansk Cater

Landsorten

Landbrug og Fødevarer

Aarhus Universitet

Randers Kommune

Frank Erichsen

Og mange flere…

Initiativtager:

Randers Regnskov

Vores arbejde er og har været støttet af følgende fonde:

Fonden for Økologisk Landbrug

Holkegård Fonden


Bevaringsarbejde med kniv og gaffel

Bevaring af den kulturskabte biodiversitet i Danmark kræver, at der er et forretningsmæssigt grundlag for videre avl og produktion. Det kan vi som forbrugere sikre ved fortsat at købe og spise produkter, der er baseret på bevaringsværdige husdyrracer og kulturplanter. 

Køb ORIGENAL-produkter, og bevar den levende kulturarv i Danmark