Kriterier for ORIGENAL-mærket

Kriterierne videreudvikles løbende i regi af et bevaringsråd, som nedsættes af konceptejer.

For nuværende gælder følgende kriterier:

Generelle kriterier for produkter:

  • Produkter skal være helt eller delvist baseret på en dansk genetisk ressource, og produktionen skal kvantitativt bidrage til bevaring eller forøgelse af den aktuelle genetiske ressources populationsstørrelse.
  • Ved en dansk genetisk ressource forstås rene populationer af plantesorter eller husdyrracer, der er genetisk forædlet i Danmark eller har været dyrket i Danmark tilstrækkeligt længe til at have betydning for dansk kulturhistorie.
  • Reglerne for økologisk jordbrug skal følges for at sikre en bæredygtig drift i primærproduktion. Produkter der føres under ORIGENAL-mærket skal som udgangspunkt være certificerede økologiske. Dog kan der dispenseres fra dette krav såfremt økologisk certificering er uladsiggørlig
  • Indholdet af genetiske ressourcer skal indgå i produktets navn eller fremgå tydeligt på etiketteringen.

Plantegenetiske ressourcer 

  • Plantegenetiske ressourcer skal være godkendt som dansk genetisk ressource af en officiel myndighed (NordGen eller Plantedirektoratet).
  • Produkter med selekteret F1 materiale af frøformerede planter anerkendes, hvis selektionen fremgår af etiketteringen, og produktionen også indbefatter bevaring af oprindeligt materiale, der ikke er selekteret.

Husdyrgenetiske ressourcer

  • Husdyrgenetiske ressourcer skal være godkendt som dansk genetisk ressource af en officiel myndighed (Bevaringsudvalget).

Blandingsprodukter

  • Blandingsprodukter kan godkendes, hvis opblandingen ikke omfatter hybridisering, og hvis det hvis det fremgår af etiketteringen, at produktet kun består af en angivet delmængde af en genetisk ressource.
  • Blandingsprodukter, hvor kun en delmængde af en specifik ingrediens stammer fra en godkendt genetisk ressource, kan midlertidigt godkendes, hvis man kan dokumentere, at indsatsen er “best practice” i forhold til bevaringsarbejdet.