ORIGENAL til Dansk Cater

I samarbejde med foodservice-grossisten Dansk Cater udvikler og tester Foreningen for ORIGENALER en platform for fælles afsætning af ORIGENAL-produkter.

Projekt: ORIGENAL til Dansk Cater
Projektperiode: 2021 – videreføres i 2022 i regi af projektet “Server den og red den!”
Samarbejdspartnere: Dansk Cater
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug

Om projektet

Projektet har til formål at afprøve ORIGENAL-konceptet (med grøntsager, frugt, korn og mel, kød m.m.) i hele Dansk Caters værdikæde. På den længere bane skal projektet danne grundlag for etablering af en afsætningskanal for bevaringsværdige genetiske ressourcer.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Dansk Cater og målrettes i testfasen 1-2 udvalgte af Dansk Caters kunder. Der tages udgangspunkt i de råvarer og produkter fra Foreningen for ORIGENALERs medlemmer, hvor afsætning igennem foodservice har relevans. Af producenter og produkter kan for eksempel nævnes:

  • Skovsgaard Gods (kød og grøntsager)
  • Aurion (korn og mel)
  • Sevel Økologi (grise)
  • Naturbruget Tranum (grønsager og evt. bælgfrugter)
  • Ny Lundgaard Ismejeri (is)

Projektet skydes i gang med et kick-off møde for udvalgte af Dansk Caters kunder. Økologiske landmænd, producenter og fødevarevirksomheder involveres løbende i projektet. Der udarbejdes en behovsanalyse i hele Dansk Caters værdikæde. Igennem projektperioden afholdes en række workshops for involverede slagtere, køkkenpersonale m.v., med det formål at udvikle kendskab til såvel nye kvaliteter som den relevante dagsorden.

Konceptet testes af igennem hele Dansk Caters værdikæde og projektets resultater formidles gennem nyhedsbreve, artikler og på Økologikongressen.