Bevaringsarbejde med kniv og gaffel

Hvis den menneskeskabte biodiversitet skal bevares for fremtiden, er vi nødt til at holde liv i de mange forskellige husdyrracer og kulturplanter, som igennem tiden er blevet fremavlet rundt omkring i Danmark. Det kan vi gøre ved fortsat at købe og spise produkter, der er baseret på bevaringsværdige husdyrracer og kulturplanter. Dette vil nemlig skabe et forretningsmæssigt grundlag for videre avl og produktion. 

Sagt anderledes: Vi skal æde den kulturskabte biodiversitet for at redde den!

Hvorfor ORIGENAL?

Biodiversiteten er under pres

Klodens biodiversitet er i voldsom tilbagegang. Det er ikke bare de vilde arter i naturen, der uddør. Den menneskeskabte biodiversitet i form af oprindelige husdyrracer og kulturplanter forsvinder også med bekymrende hastighed.

Gennem tusinder af år har vores forfædre fremavlet en mangfoldighed af lokalt-tilpassede dyreracer og plantesorter. Denne menneskeskabte artsrigdom har været en afgørende kilde til menneskets overlevelse, udvikling og succes. 

Igennem de sidste 100 år har vi med det moderne landbrug imidlertid satset på stordrift, baseret på ganske få racer og sorter. Derfor har de oprindelige husdyrracer og kulturplanter trange vilkår.

Genetisk diversitet er en af nøglerne til et fremtidssikret fødevaresystem

Biodiversitetskrisen udgør en kæmpemæssig udfordring, som vil have konsekvenser for både miljøets og menneskets fremtid. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilke udfordringer og muligheder, der venter os. Men en ting er sikkert: vi har brug for mad i fremtiden!

Derfor er vi nødt til at fremtidssikre vores fødevaresystem. En af nøglerne er at bevare de oprindelige husdyrracer og kulturplanter. Med deres brede og unikke genpuljer kan vi løbende tilpasse fødevareproduktionen i omskiftelig verden med miljø- og klimaforandringer og skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem. 

En bid af Danmarks biodiversitet

Vi kan faktisk allerede få glæde af den levende kulturarv lige nu. De oprindelige husdyrracer og kulturplanter er nemlig rige på unikke kulturhistoriske fortællinger og smagsnuancer.