Indsatsområder

Foreningen for Originaler arbejder for at bevare og fremme den kulturskabte biodiversitet i Danmark ved at understøtte produktion og markedsførelse af fødevareprodukter, der består af bevaringsværdige husdyrracer og plantesorter.

Vi arbejder for at bevare den danske biodiversitet på tre fronter:

1. Producent-drevet bevaring

Vi arbejder for at flere fødevareproducenter tager del i bevaringsarbejdet. Og derfor arbejder vi med:

 • Udvikling af nye produkter
 • Udvikling af afsætningskanaler
 • Krydssalg mellem producenter
 • Markedsføring af ORIGENAL-produkter

2. Forbruger-drevet bevaring

Vi tror på bevaring med kniv og gaffel. Og derfor arbejder vi også med:

 • Forbruger-involvering, aktivering, samskabelse
 • Forbrugerrettet kommunikation og events
 • Opbygning og aktivering af ambassadørnetværk
 • Fremme af bevaringsorienteret forbrug

3. Bevaringsinfrastruktur

Vores vision er et fødevaresystem, der bygger på artsrigdom, naturpleje, økologi og bæredygtig produktion. Derfor arbejder vi med:

 • Bevaring og opformering
 • Udbygning af netværk af bevaringsorienterede producenter
 • Videreudvikling af organisationen omkring ORIGENAL
 • Udvikling af bevaringsprojekter